Aktuellt

Mackfesten nr2

Boka in Lör 1Feb 2014

Mer information kommer

Flärke AEF

Invigning !!

24 November 2012 invigdes Flärke Macken.

Kl 12-14.00 Lotteri och grillning.

Glenn Nordlund klippte  bandet och höll invigningstal kl12.10.

Blanketter för ansökan om kort till den nya bränsleanläggningen finns på affären.Passa på och ansök så att ni är redo när vi drar igång.

Naturligtvis kommer Mastercard och Visa-kort att fungera, dock utan rabatt.

Bränsleanläggningen genom Flärke AEF

Flärke Affärscentrum Ekonomiska Förening har fått i uppdrag av medlemmarna om att bygga en ny bränsleanläggning för bensin och diesel.

Mer information om projektet hittar ni längre ner på sidan samt under Flärke AEC.

Tack gamle macken, äntligen pension!!

Tack gamle macken, äntligen pension!!

Sponsorer

Robbans rep

Lantmännen

Ljungby Maskin

Norra skogägarna

David Augustsson

Kyrkan

Husums mekaniska

Bakgrund till projektet

Räddningstjänsten dömde ut de mycket ålderstigna bränslepumparna, som är

placerade för nära byggnaden. Affärens fortlevnad hotas därmed. Den ekonomiska

föreningen planerar nu för en ny bränsleanläggning med mål att arbeten skall

påbörjas i vår och avslutas sommaren och hösten 2012.

En ny bränsleanläggning innebär en fortlevnad för affären och därmed bygden. Den

gynnar en bättre miljö eftersom man inte behöver åka långt för att tanka. Nya pumpar är dessutom försedda med gasåtervinning, vilket också gynnar miljön.

 Den gamla ålderstigna anläggningen tas bort och marken runt den saneras, vilket undanröjer risken för eventuellt framtida utsläpp.

Med en levande affär kommer även bygden att leva vidare.

Kostnader

Vi har fått en offert på en ny automatstation där även sanering av

den gamla bränsleanläggningen ingår.

Tillkommer gör markarbeten runt anläggningen.

Kostnaden kan öka om det skulle visa sig att det finns mycket förorenad jord under den gamla anläggningen.

Intäkter

Föreningen har fått löfte om ett  bidrag ifrån Länsstyrelsen.

Återstående del ska täckas av bidrag och stipendier ifrån olika håll, företagssponsring

samt eget arbete.

Hur framskrider projektet?

Projektet är nu stort sett klart. Macken är färdig , sanering och asfaltering är utfört. 12/11 -13

Senaste kommentaren

19.05 | 19:07

Ola Larsmo SWEDE HOLOW blir nästa bok vi skall läsa till i slutet av juni. Det var en överraskning att det kunde vara så inspirerande att vara med i en bokcirkel. TACK

24.01 | 09:46

Vi läser Sara Larssons "Den Första Lögnen" i Flärke bokcirkel. Vi har några exemplar kvar om du vill läser med! Vi träffas Onsdag den 9 Februari kl 18.30 vid Flärke Bygdegården.

24.11 | 13:20

Flärke Bokcirkel kommer att träffas torsdag 2. december kl 18.30 vid bygdegården. Alla hjärtligt välkomna. Fika finns!

11.11 | 10:21

Brinner du för böcker? Vill du vara med i en ny bokcirkel i Flärke som ska träffas en gång i månad. Om du är intresserad, kontakta: Gordon, epost: gandf50@yahoo.com

Dela den här sidan