Kallelse till årsmöte


på bygdegården.

Dagordning.

1. Mötets öppnande.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare.

4. Fråga om mötet behörligen utlysts.

5. Revisorernas berättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

6. Val av styrelseledamöter.

7. Val av styrelsesuppleanter.

8. Val av två revisorer.

9. Val av revisorssuppleanter.

10. Årsavgift.

11. Arvoden till styrelse och vaktmästare.

12. Val av vaktmästare.

13. Valberedning.

14. Övriga frågor.

15. Avslutning.

Pumphus

Pumphuset

Pumphuset

Om föreningen

Medlemsantalet är 32st hushåll.

Föreningen är till för att leverera ett hälsosamt vatten till föreningens medlemmar.

Anläggningen består av en kallkälla och 2st djupborrade brunnar.

Ett nytt pumphus byggdes 2009 och innefattar radonavskiljare med tank, samt tryckökningspumpar mm. 

Pumpanläggningen

Pumpanläggningen

Kallkällan

Ordförande: Kenneth Strandberg

Taket till kallkällan är på plats

Taket till kallkällan är på plats

Senaste kommentaren

19.05 | 19:07

Ola Larsmo SWEDE HOLOW blir nästa bok vi skall läsa till i slutet av juni. Det var en överraskning att det kunde vara så inspirerande att vara med i en bokcirkel. TACK

24.01 | 09:46

Vi läser Sara Larssons "Den Första Lögnen" i Flärke bokcirkel. Vi har några exemplar kvar om du vill läser med! Vi träffas Onsdag den 9 Februari kl 18.30 vid Flärke Bygdegården.

24.11 | 13:20

Flärke Bokcirkel kommer att träffas torsdag 2. december kl 18.30 vid bygdegården. Alla hjärtligt välkomna. Fika finns!

11.11 | 10:21

Brinner du för böcker? Vill du vara med i en ny bokcirkel i Flärke som ska träffas en gång i månad. Om du är intresserad, kontakta: Gordon, epost: gandf50@yahoo.com

Dela den här sidan